Hologrammer

Opptak av hologrammer i studio er som en liten filmproduksjon. Tidsbruken i studio avhenger av antall opptak, omfang og hvor godt forberedt skuespillerne er.

(Trykk på F5 knappen på tastaturet ditt hvis skjemaet nedenfor ikke vises)

Standard opptak

Standard hologram-opptak kan være en guide som blir filmet mens vedkomne snakker og forklarer:

  • På dag 1 kan det gjøres inntil 15 opptak
  • På dag 2 kan det gjøres inntil 20 opptak

Avanserte opptak

Mer avanserte opptak kan være skuespill og teater der det er flere skuespillere involverte, sceneskifter, og mer omfattende regi:

  • På dag 1 kan det gjøres inntil 6 opptak
  • På dag 2 kan det gjøres inntil 8 opptak