Eksempler på gode manus for POI

-Husk: hvem, hva, hvor, hvordan, og når

-Et informasjonspunkt skal ikke være for kort og ikke for langt – vi anbefaler mellom 100 til 200 ord

-Teksten skal være som en god munnfull, som frister lytteren til å høre neste punkt

Rundeskatten

Stormen brøler og riv i segla. Kaptein Nicolaas de Roy greier ikkje å berge den nederlandske skuta. Ho vert slengt i fjellveggen i Goksøyra natta mellom 7. og 8. mars 1725. Alle 200 om bord druknar. Mannskap, offiserar – og konene deira. Ned i djupet forsvinn også nærare to tonn gull og sølv fordelt på nitten kister.

Nesten 250 år seinare smell det i bordet på Sunnmøre politikammer i Ålesund. Dykkarar står der med 75 kilo myntar. I tareskogen og på dei kvite sandflekkane hadde dei funne eit av dei største skattefunna i Europa. 57.000 myntar vart plukka opp saman med kanonar, bronsekar og broderisakser, kritpiper, sølvgaflar og beltespenner.

Mykje av myntane vart selde og skattane elles vart lagra på Bergen Sjøfartsmuseum før dei på symbolsk vis igjen vart frakta med båt tilbake til Runde og Runde miljøsenter. Her kan folk få sjå både gullmyntar, våpen og verktøy, pynt og stas frå handelsskipet Akerendam.

Mange vil ha det til at det ligg fleire vrak på havbotnen i Havlandet. Ei forteljing er om skipet «Den uovervinnelege borg» frå den spanske armadaen som skal ha forlist ved Goksøyra på slutten av 1500-talet. Det høyrer med til segnet at også denne skuta skulle ha vore lasta med store rikdomar.

Om ikkje du finn denne skatten, så er det likevel ein rikdom å få dykke i dette området med glasklart vatn og ein eventyrleg tareskog.

Jøl bru

Den gamle broa Jøl bru er bygd i overgangen 1882-83, og står som et monument over eldre tiders veibyggerkunst. Den er et kunstverk i håndmuring, særlig fordi den er bygget i en så skarp sving som den er.

Selve arbeidet med broa den gangen, var både vanskelig og risikofylt. Mursteinene kunne ikke være tyngre enn at de kunne fires ned med sterke lærreimer, og det var hele tiden fare for at steiner kunne løsne.

På den tida brukte de ikke hjelm, og rallarhatten, som noen brukte, fungerte dårlig mot steinsprang. Broa var i bruk i over 100 år, og etterhvert som bilene ble større, ble det et problem å få bakhjula med seg helt over.

Derfor var det mange som hadde med seg grønnsåpe og smurte på støpekanten i innersvingen, slik at hjula skulle gli bedre av. Støpekanten bar tydelig preg av dette, og var svart av gummi fra dekka.

Broa er nå restaurert, men pga. helårsveien som er kommet, kan det være vanskelig å få øye på den. Navnet har den fått fordi den går over et gjel, som er en trang fjellkløft, renne eller dyp fure etter jordskred, eller gjøl som det heter i Nordfjord.     (197 ord – 1:19 min)

Kaptein Robert Losey

Inne i disse tunnelene like ved Dombås stasjon skjedde det noe en aprildag i 1940, en hendelse som skulle finne veien inn i historiebøkene. En amerikansk kaptein med navn Robert Losey hadde reist til Norge for å hjelpe en gruppe amerikanske statsborgere ut av landet.

Turen hadde gått med bil fra Sverige til Dombås hvor han hadde lastet den på toget. I påvente av den videre ferden satt Losey og hans følgesvenn Lars M. Frøislie seg ned på en restaurant like i nærheten.

Under middagen startet luftvernsirenene å hyle, og de løp mot tunnelene, og like etter at de hadde søkt dekning kom de første flyene til syne oppe på himmelen, og bombene falt igjen over Dombås.

En av disse detonerte i luften foran tunnelen, der omkring 80 mennesker hadde søkt dekning.

Etter at støvskyen hadde lagt seg, kom det en engelsk soldat hinkende og fortalte at det sto dårlig til med Kapteinen. Losey var truffet av en bombesplint som hadde revet et stort hull i magen hans noe som medførte at han døde like etterpå, og ble den første amerikaneren som falt under andre verdenskrig.

  (186 ord – 1:21 min

Rauma

Den en karakteristiske smaragdgrønne elven Rauma starter her i enden av Lesjaskogsvatnet, og åler seg nedover Romsdalen før den ender i Romsdalsfjorden mellom Veblungsnes og Åndalsnes.

På vei mot fjorden endrer elven karakter, og går fra spektakulære fossefall til å bli bed og relativt stilleflytende fra Sogge bru ned til elvemunningen.

I midten av mai kommer de første laksene tilbake til elven, for å starte reisen til gytegropene de selv var født i noen år tidligere. Laksen og sjøørreten som konkurrerer om gyteplassen, kommer seg vanligvis bare rundt 4,2 kilometer opp i vassdraget, men enkelte år med høy vassføring kommer laksen seg forbi Svarthølen og videre opp den vakre elven.

Sportsfiskere fra England på jakt etter laks, kom til Romsdalen på midten av 1800-tallet. Dette ble på mange måter starten for turismen i området.

Den gangen var det velstående engelske lorder som ferierte her i sommermånedene. Elven skuffet skjeden og i juni måned kunne fiske by på en gjennomsnittfangst på mer enn 10 kg.

  (164 ord – 1:17 min

Stuguflåtbrua

Stuguflåtbrua, eller Stuguflåten bru, ble påbegynt i 1919 og stod ferdig i slutten av 1923. Broen er laget i stein, og hvis man kikker godt etter kan man se spor etter sprengningsforsøket fra andre verdenskrig. Under krigen var Raumabanen en viktig del av de tyske forsyningslinjene i Romsdalen.

I regi av Special Operations Executive (SOE), de britiske spesialstyrkene, ble Operasjon Fieldfare iverksatt i mars 1944. Operasjonen ble ledet av fenrik Joachim Rønneberg, som tidligere hadde ledet Operasjon Gunnerside, og var en ivrig og respektert motstandsmann under okkupasjonen.

Våren 1944 ble Joachim Rønneberg igjen sluppet i fallskjerm over Norge, denne gang over Tafjordfjella, et fjellområde som ligger sør for Raumabanen. Operasjonen hadde som formål å forberede angrep på tyske forsyningslinjer. I over ett år oppholdt Rønneberg seg i Tafjordfjella sammen med Birger Strømsheim og Olav Aarsæther i Kompani Linge.

 I januar 1945 var Stuguflåtbrua målet for operasjonen. For å hemme tysk transport av krigsmateriell og troppetransport gjennom Romsdalen, ble sprengladninger festet til broen. Broen som var bygget i solid stein viste seg vanskelig å ødelegge. Broen fikk bare mindre skader og ble åpnet igjen etter kun tre uker.

  (164 ord – 1:17 min

Waldehuset

Waldehuset fikk navnet «Mirakelhuset» etter bybrannen i 1904. Anders Nord, som bodde i huset den skjebnesvangre natten i 23. januar 1904, kunne i etterkant fortelle at han hadde hatt besøk av en engel dagen før bybrannen.

Hvor engelen skulle ha sagt – ”Frykt ikke! Jeg er utsendt fra Gud den Allmektige for å si deg at i denne natt skal hele denne by legges i aske for de mange og store synder som drives i den.

Men du har funnet nåde hos Gud – og du og din hustru skal ikke gå ut, og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir oppbrent. Jeg skal bevare dere, og intet ondt skal ramme dere.”

Anders Nord gjorde som engelen sa og ble sittende i Waldehuset mens bybrannen herjet rundt ham Hans kone Regine, som ikke var like sterk i troen som Anders selv, bar alle husets møbler opp i byparken i løpet av natten.

Når morgenen om og brannen hadde stilnet, stod Waldehuset igjen mellom ruinene, men møblene som var båret ut hadde brent opp.    (181 ord – 1:20 min)

Svenskegrensa Ørskogfjellet

Like i nærheten her gikk faktisk grensa mellom Norge og Sverige, utrolig nok. Dette var i en kort periode på slutten av 1650-tallet. Selve grenselinja var den samme som mellom Vestnes og Ørskog.

Grunnen til at denne grensa ble til var en krig med det maritime navnet Krabbe-krigen. Den hadde ingenting med krabber å gjøre, men fikk navnet etter kommandant og leder av den norske hovedhær i Bohuslen, Iver Krabbe.

Krigen var mellom det som het Danmark-Norge og Sverige. Det ble sluttet fred i 1658. Da måtte Danmark-Norge gi fra seg hele Romsdals Amt til Sverige. Men Svenskegrensa gikk her bare i et par år, før historien tok nye retninger.    (111 ord – 0:48 min)

Tyrifjorden

Tyrifjorden er Norges femte største innsjø i utstrekning og en av landets mest artsrike innsjøer. Den har en dybde på 114 meter.

For riktig mange år siden var dette området dekket av 2 000–3 000 meter tykk is, men da istiden gikk mot slutten ble Tyrifjorden en del av havet. Da de store ismassene forsvant begynte landskapet å stige, og Tyrifjorden ble således en isolert innsjø med tiden.

Rundt Tyrifjorden finner man fortsatt mange spor fra den tiden da fjorden var en del av havet, for eksempel den berømte fossile kjempesjøskorpionen som ble funnet ved Rudstangen ved Kroksund på høstparten i 1906. Sjøskorpionen målte hele 70 cm og er ca. 420 millioner år gammel. På den tiden lå dette området ved Sydpolen. Senere, under karbontiden for 363–290 mill. år siden, lå området ved Ekvator.

Sagaen sier at Tyrifjorden har fått sitt navn etter dronning Tyra, men det er lite trolig at dette er sant. Fjorden er løslig formet som bokstaven H og minner unektelig mye om ei tyrirot sett ovenfra. En teori er at folk som kom over Krokskogen, der fjorden er godt synlig fra, kan ha gitt den navnet «Tyri» etter formen.

En annen teori er at navnet kan ha sammenheng med vegetasjonen rundt fjorden for mange hundre år siden. Grantreet kom nemlig ikke til dette distriktet før omkring 400-500-tallet. Før den tiden var trolig landskapet rundt fjorden dekket med furutrær.    (234 ord – 1:46 min)

Gange Rolv

Statuen er av vikinghøvdingen Gange-Rolv. Den er en bronsekopi av originalstatuen i Rouen, og ble gitt til Ålesund by som en gave fra Rouen i Normandie. Gange-Rolv var sønn av Ragnvald Mørejarl, en kjent vestlandsk jarl som hersket over det fylket vi i dag kjenner som Møre og Romsdal.

Rolv fikk tilnavnet Gange-Rolv fordi han var så stor at ingen hest kunne bære ham. På grunn av dette gikk han til fots overalt.

Gange-Rolv ble lyst fredløs etter et vikingtokt i Haraldsrike på Østlandet. Da han flyktet vestover endte han til slutt opp i Frankrike. Rett før år 900, ved munningen av elven Seine, slo Gange-Rolv og hans menn seg ned for godt.

Etter gjentatte plyndringer innover i landet så den franske kongen seg nødt til å slutte fred med Rolv og hans menn. I et kapell i landsbyen St. Claire-Sur-Epte inngikk de en avtale. Gange-Rolv, eller Rollo som franskmennene kalte ham svor troskap til kongen, og fikk sitt eget landområde i retur.

Rollo ble fra år 911 hertug av området Normandie, noe som satte en stopper for vikingtoktene i Frankrike. Hans etterkommere satt som hertuger i Normandie fram til året 1202.    (192 ord – 1:38 min)

Blomsten og humla

Av verdens 250 humlearter, er hele 35 registrert i Norge. Humler er våre mest effektive pollinatorer. Pollinatorer er dyr som besøker blomster for å finne mat, men samtidig blir dekket av pollen. Når de så flyr videre til en annen blomst, frakter de tilfeldigvis med seg pollen, og slik blir blomstene befruktet.

Uten humler – ingen blåbær. Blåbærblomstene kan ikke utvikle seg til blåbær hvis de ikke blir befruktet, og blåbær bestøves kun av humler! Bæra er veldig viktige i norsk matlagning, blant annet for å lage syltetøy og saft. Mange dyr er også avhengige av blåbær til mat, blant annet bjørnen.

Lushatthumla er tilpasset å finne nektar i blomstene til tyrihjelm, som på en del dialekter heter nettopp lushatt. Blomsten til tyrihjelmen er veldig dyp, så lushatthumla har utviklet en usedvanlig lang tunge, nesten like lang som kroppen, og et langt ansikt for å komme seg helt inn til den søte nektaren.

Det er ingen andre humler som har lang nok tunge til å bestøve tyrihjelmen. Samtidig er det vanskelig for lushatthumla å hente nektar fra andre blomster. Det blir som å prøve å drikke saft fra et glass gjennom et sugerør som var like langt som du er høy!

  (201 ord – 1:38 min)