Hele Norges
smartguide

Samler hele reiselivs-Norge i en app

Med alle våre kunder samlet i ett system oppnår vi en sterk synergieffekt, som til syvende og sist gir sluttbrukeren, den reisende og besøkende, en sømløs reiseopplevelse med bare én app å forholde seg til.

Experio AS tilrettelegger informasjonsformidling på en ny, spennende og lærerik måte, gjennom appen Voice Of Norway. Ved å kombinere posisjonsbasert innhold med fortellerstemme, bilder og tekst, får sluttbrukeren relevant informasjonen, “automatisk – rett på øret” i forhold til hvor en befinner seg i landskapet. Høsten 2021 lanserte vi også AR, augmented reality i løsningen.

Kommuner, fylkeskommuner, museer, nasjonalparker, guider, persontransport- og destinasjonsselskaper, og tur-sti prosjekt er eksempler på aktører som har et formidlingsbehov og som kan ha nytte av audioguide og hologram, som vi tilbyr.

Våre kunder og partnere

Bente

Bente Sellevoll

CMO
E-post: bente@experio.no
Telefon: +47 414 18 814

Robert Vingsnes

CFO
E-post: robert@experio.no
Telefon: +47 405 28 590

Rebecka Kinn

Rebecka Sandbrekkene Kinn

KONSULENT
E-post: rebecka@experio.no
Telefon: +47 950 32 018

Richard_Nærø

Richard Nærø

GRAFISK DESIGN
E-post: richard@experio.no
Telefon: +47 473 00 703

Jan_hogne_Christiansen

Jan Hogne Christiansen

TEKSTFORFATTER
E-post: hogne@experio.no
Telefon: +47 980 00 564

Susann_Iren

Susann Hall

KONSULENT
E-post: susann@experio.no
Telefon: +47 973 43 638

Voice of Norway portrett Bjørnar Sørberg

Bjørnar Sørberg

CEO
E-post: bjornar@experio.no
Telefon: +47 410 02 654

Ivan Biliskov

CTO
E-post: developer@experio.no