fbpx

Bærekraftig formidling av kulturarv

Hovedbilde: Haakon Michael Harris/Norsk Folkemuseum

Hva er immateriell kulturarv?

Kulturarv er mer enn bygg. Sang, dans, ritualer og ferdigheter er også kultuarv – immateriell kulturarv.

Arvens immaterielle karakter gjør den særlig sårbar. Sang og dans, tradisjoner, språk og kunnskap er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil, særlig i Asia, Oseania, Afrika og Øst-Europa.

Unesco.no

 

Brenner for synliggjøring av kulturminner

-En av mine interesser innenfor kulturminnefeltet er å synliggjøre alle de fantastiske kulturminnene vi har i Norge for alle mennesker. Her er det spesielt spennende å kunne ta i bruk ny teknologi for å få til dette. En digitalt formidlingsløsning, har potensialet for å nå ut til en enda større del av befolkningen, både nasjonalt og internasjonalt. Stadig bedre teknologi gir nye muligheter for kartlegging, dokumentasjon og formidling av kulturminner. Digitale løsninger, som for eksempel en smartguide, kan være et supplement til den tradisjonelle formidlingen. Samtidig har digitale løsninger muligheten for å øke tilgjengeligheten, bærekraftigheten og forståelsen for alle typer kulturminner og kulturmiljøer. Stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold», peker på at det er potensial for økt bruk av digitale verktøy i kulturminneforvaltningen. Jeg tror det er viktig at kulturminnefeltet følger nøye med på dagens teknologiske utvikling og griper de mulighetene som dukker opp, forteller Vetle Unstad, som har en utdanning innen kulturminneforvaltning fra NTNU i Trondheim.

Fordelene med smartguide,
-sett fra et kulturminneperspektiv

-Ved å ta i bruk en smartguide kan det være mulig å stimulere verdiskapningen til et kulturminne. Fra et kulturminneperspektiv kan det knytte seg en rekke fordeler ved å ta i bruk smartguide, sier Unstad og ramser opp: 

 • Økt forståelse for et kulturminne
 • Enkelt å synliggjøre kulturminnene, der de var
 • Generell økt allmennkunnskap for kulturminnene, både lokalkunnskap og å lære mer andre steder
 • Muligheten til å ta tilbake kontroll over kulturminner som ofte blir sendt til større institusjoner i eks. større byer 
 • Mer informasjon for flere og med plass til mange språk
 • Tilgjengelig hele tiden for alle
 • Eieren av kulturminnet eier selv innholdet på den digitale flaten
 • Å bidra i en felles plattform for formidling av kulturminner i hele Norge

Joiken
- blant Europas eldste vokaltradisjoner

Visste du at Sametinget har sin egen joik?
Den ble laget i 1989 og er i Sametingets eie.

«Nå skal du finne frem i både mørke og uvær, følge stiene tråkket opp av våre forfedre, og i takt med naturen stake ut nye veier for oss»

Minioriteter i Norge

«Regjeringen sier at samer og nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» Regjeringen.no/urfolk

Samene er Norges urfolk og i tillegg har vi flere andre minoritetsgrupper:

 • Kvener
 • Skogfinner
 • Jøder
 • Rom
 • Romanifolket

Foto: Fra innholdet i Sametinget sin audioguide

Imateriell og materiell kulturarv

-Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Ved å ta i bruk en audiovisuell smartguide vil det være mulig å kombinere den immaterielle med den materielle kulturarven. Se for deg at du for eksempel går på et bygdemuseum og får øye på en gammel slåmaskin til hest. Ved hjelp av en audiovisuell guide med AR-teknologi vil det være mulig å vise frem teknikken på hvordan denne slåmaskinen ble brukt. Dette er et av mange eksempler på hvordan det immaterielle og materielle kan samhandle for å brukes i formidlingssammenheng. Dette kan bidra til å holde immateriell kulturarv i live, forklarer Vetle.

Kulturarv: Slåmaskin til hest. Foto: Vetle Unstad

Kulturminner som en verdiskaper

-I dag er det en økende bevissthet rundt kulturarven som en verdiskaper. Kulturarven er en ressurs som kan brukes for å utvikle livskraftige lokalsamfunn og som grunnlag for næringsutvikling. Undersøkelser i EU- og EØS-landene har slått fast at kulturminner gir inntekter til handel og tjenesteyting til ca. 335 milliarder euro i året, og at dette sysselsetter mer enn åtte millioner mennesker, sier han.

(Kilde: St.meld.nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, side 46.)

Kulturarv: Sollia kirke, i Storelvdal kommune. Foto: Arafat Malik

-Begrepet verdiskaping stammer opprinnelig fra økonomien, men i kulturminnefeltet vil verdiskaping si at et kulturminne skal kunne brukes til utviklingen av lokalsamfunn og næringsliv. Verdien til et kulturminne kan vanligvis knyttes opp mot tre forhold: Kunnskap, opplevelse og bruksverdier. Samlet gir de tre verdiene kulturminnet en mulighet for å skape både økonomisk vekst, men også en lokal kunnskap og identitet. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet ble vedtatt i Stortingsmelding nr.16 Leve med kulturminner i 2005.

-I kulturminnepolitikken er verdiskaping både et mål og en strategi. Norges kulturarv skal danne grunnlag for arbeidsplasser, bedrifter, attraktive steder og gode lokalsamfunn. Målet med verdiskapingsprogrammet er å bruke kulturarven til det beste for befolking, næringsliv, lokalsamfunn og regioner. I tillegg skal Regjeringens verdiskapingsprogram ta bedre vare på kulturarven samt utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs, utdyper Vetle, og inviterer deg til å ta kontakt for en prat.

Les mer om Verdisetting og verdivekting av kulturminner (Riksantikvaren)

Last ned 

Appen Voice Of Norway er gratis å laste ned og tilgjengelig for alle typer smarttelefoner. Test den nå.

Synliggjør vår kulturarv

I appen Voice of Norway legger du enkelt inn ditt innhold.

 • Ditt innhold som audioguide eller hologram/AR
 • Gjester bruker sin egen mobil som guide
 • Kartet viser vei til stedene (GPS)
 • Lydhistoriene starter automatisk når man er på riktig sted
 • Historiene har profesjonell fortellerstemme 
 • Bilder supplerer det de ser
 • På mange språk
 • Tilgjengelig hele året og hele døgnet
 • Tips om øreplugger, for å få en god lytteopplevelse

Smittevennlig

 • Gjester slipper å låne utstyr
 • Lett å holde avstand til andre
 • Du besøker stedet når det er få mennesker der
 • Bærekraftig løsning

Guiderutene i appen Voice Of Norway
-et samarbeidsprosjekt med hele Norge

Appen Voice Of Norway brukes i hele Norge. Slik blir det en felles dugnad for alle: å synliggjøre historiene på sitt sted -designet av dere selv.

Våre kunder

Du er velkommen til å ta en prat!

Vetle Unstad

KULTURMINNEFORVALTER
E-post: vetle@experio.no
Telefon: +47 469 60 943

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan du kan legge til rette for denne typen formidling i din region eller område!

Team Voice Of Norway
Telefon: 94096772

Del gjerne innlegget

Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke denne nettsiden samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.